Chọn những kênh truyền hình để xem một thời gian nó dễ dàng hơn, chúng tôi đã có ít lựa chọn và đã có thể đánh giá cao, và để cho cơ hội để mọi nội dung, bây giờ mọi thứ đều bận rộn hơn và chúng tôi thường dành nhiều thời gian để hạ gục giữa quá, chọn một kênh khác để xem chương trình, và tương tự cho các mối quan hệ: hôm nay nó dễ dàng hơn để gặp gỡ rất nhiều người nhờ ứng dụng của các cuộc họp, và thường thì nó kết thúc lên được nhiều quá, hay ít quá chọn lọc như trong bánh pizza mà có đơn với pizza và cuối cùng bạn không bao giờ biết đó là một lựa chọn và kết thúc phải ăn sợ hãi pho mát xanh và cá ngừ

About