Trong số những người có được điều này niềm tin sai lầm theo đó, với những người như sớm như được biết đến, bạn chỉ có thể nói chuyện bề mặt’, vậy để nói về tất cả mọi thứ và không có gì.

Sau khi anh có tán tỉnh một người phụ nữ, sau khi bạn đã tạo ra thu hút cô ấy, nó là vô nghĩa để nói chỉ trong một cách bề ngoài cũng giống như bạn đã nói chuyện với một người lạ tại một điểm dừng xe bus.

Tất nhiên, các thông tin cơ bản và nói chuyện về bất cứ điều gì chúng ta muốn, nhưng nếu bạn muốn sửa lại một người phụ nữ, nó rất hữu ích để nói về điều đó là nhiều hơn một chút quan trọng

About