Tôi là da đen Phi sống châu Âu Ý và lâm làm việc mỗi ngày ngoại trừ chỉ thứ năm hay những ngày dài, như còn lại bản thân mình bằng cách này, tôi chỉ là của cô tất cả gia đình tôi đang ở châu Phi lâm sống với bạn bè của tôi Tôi ngắn người đàn ông trở lại, con trai, Tôi Ikenna dặm, một kỹ Sư duy nhất không bao giờ kết hôn tình yêu bóng đá, âm nhạc nhảy múa Như họp huyết thanh người

About