submit


Một chiếc xe ngựa chở đầy vàng bị tấn công bởi những người đàn ông của José Mendoza nói Tampico. Lỏng lẻo và nó tuy nhiên, có bất ngờ giết chết tất cả chúng và ăn trộm cướp. Nhưng bằng cách mở trường hợp Luschi một nhận ra rằng nó là đầy đủ của viên đá. Nhận được Sparta, một tay súng bí ẩn mặc một thanh lịch, có tay nghề thẻ, và với một kỳ lạ, nhưng không thể sai lầm súng túi (một Trong những biên để bốn thanh): Spartan thuyết phục ban nhạc ông là tác giả của thổi và rằng vàng ông đã ẩn, thuyết phục rằng trong toàn bộ sự việc có liên quan đến không bị nghi ngờ và công dân đáng kính. Làm vuông lịch sự

About