Các siêu thị cũng sẽ được một biểu tượng của sự bình thường, nhưng giữa các bộ phận thường gặp phải loại thật đặc biệt: những người xung quanh với cái đuôi bám từ quần của mình, hoặc là vào một con ngựa, để mua sắm vào trong quần lót đi với đầu tóc giả Trump, hoặc trong phong cách của Tina Turner.

người đó là xung quanh với cái đuôi bám từ quần của mình, hoặc là vào một con ngựa, để mua sắm vào trong quần lót đi với đầu tóc giả Trump, hoặc trong phong cách của Tina Turner.

Tiếp tục truy cập trang web, theo quy định mới trên chính (GDPR), chúng tôi yêu cầu các bạn cho phép sử dụng bánh và công nghệ tương tự, để cá nhân của kinh nghiệm sử dụng

Truy cập chính sách của chúng tôi để tìm hiểu thêm

About