Erik và Anna, một vài người trí thức, họ quyết định cùng với con gái của họ để Cho cho đời sống vào một thị trấn ở biệt thự tuyệt vời của Erik, ở một khu vực riêng của Copenhagen.

Tình bằng hữu, tình yêu, và union cùng tồn tại dưới cùng một mái nhà, nhưng trong một mối quan hệ bất ngờ, đặt cuộc sống của các cộng đồng để kiểm tra. Xem Phim là nơi tốt nhất để xem tất cả các phim trên thế giới, không có giới hạn, mà không trả tiền và không bị chảy máu khô bởi một ngàn quảng cáo khác nhau.

Mục đích của chúng tôi là để có thể nhóm phim ít thấy hơn và thấy để có thể đáp ứng tất cả các loại khán giả

Để tiếp tục theo chúng tôi không có mất tích, ngay cả một bộ phim, tiết kiệm xem phim yêu thích của bạn, nhấn vào phím CTRL và D cùng một lúc)

About